Portada / Notícies
 
NOTÍCIES
 
 
   
 
Reflexionar i repolititzar certs aspectes
relacionats amb la salut de les dones
   
 
Marta Corcoy
Periodista. Adpc
   
 
Aquest any 2007, després de vint de lluita activa i constatant la incoherència entre el paradigma de la salut i els drets sexuals i drets reproductius acordat en la Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament celebrada a El Caire el 1994 i confirmat en la Conferència Mundial de la Dona (Beijing, 1995), i la realitat quotidiana de la salut de les dones, la RSMLAC proposa una nova acció mundial a desenvolupar durant tres anys (2007-2009).

La salut de les dones no és un fenomen exclusivament biològic. És la summa i el resultat de factors socials, econòmics, polítics, culturals i biològics, que donen lloc a condicions de salut òptimes o tot al contrari, a una salut dolenta. Però per sobre de tot, cal tenir en compte les diferències genèriques i com aquestes influeixen en el gaudi del dret a la salut per a les dones.
Per tant, es proposa reflexionar i repolititzar alguns aspectes prioritaris que són un clar exemple de la desigualtat en la salut de les dones i que requereixen respostes urgents per part dels poders públics.

Aquests aspectes són:

1. Persistència, en les últimes dècades, d’altes taxes de morts maternes, en molts casos relacionades amb el deteriorament general de la condició de les dones, a la seva discriminació de gènere, als majors nivells de pobresa que les afecten i a la crisi dels sistemes sanitaris.

2. Penalització de l’avortament, empresonament de dones que han avortat i potenciació d’un discurs fonamentalista contrari al dret a la lliure opció.

3. Restriccions d’accés a serveis essencials de salut sexual i reproductiva, tant per disminució del flux de donants com per pressions ideològiques, generant una demanda insatisfeta d’anticoncepció, incloent l’anticoncepció d’emergència i la prevenció i el tractament de ITS/VIH/SIDA, entre d’altres.

4. Manca de polítiques públiques sensibles a la igualtat de gènere en salut, i en altres casos obstaculització de les mateixes per part de sectors fonamentalistes.

5. Buit jurídic en diversos països respecte del reconeixement legal dels drets sexuals i reproductius i de la garantia del seu exercici per a totes les persones, sense discriminació.
   
   
   
 
 
Arxiu de notícies
 
. Activistes Activistes afganeses denuncien l’aprovació de la Llei d’Amnistia pels criminals de guerra, per Montserrat Puig, periodista. Adpc
 
.Maria Antonieta Macchiocchi, una dona amb opinions pròpies, per Manolista Sanz, periodista. ADPC
 
. L’ADPC forma part de la Comisión Asesora de la Imagen de las Mujeres en la Publicidad y en los Medios de Comunicación per Marta Corcoy, periodista. Adpc
 
. Marcela Lagarde a Catalunya per Montserrat Puig, periodista. Adpc
 
. L’ Afganistan vist per dues activistes: Afifa Azim i Najia Haneefi, relaten la lluita de les dones per Montserrat Puig, periodista. Adpc
 
. “Pornografia i vestits de núvia”, el nou llibre de Gemma Lienas per Montserrat Puig, periodista. ADPC
 
. Margarita Rivière, guanyadora del premi “Reconeixement a la trajectòria europeista” per Esther Molas, Periodista. Adpc
 
.La igualtat entre dones i homes encara una quimera, per Carolina Barber, periodista. ADPC i Xarxa Internacional