Portada / Opinió
 
enllaÇos
 
 

Us presentem un seguit d'enllaços relacionats amb les dones i la comunicació

 
 
Mitjans de comunicació digitals
 
 
La ciudad de las mujeres en la red
www.e-leusis.net

Periódico feminista digital
www.mujeresenred.net
El primer de l'Estat Espanyol.

El portal de las latinoamericanas
www.mujereshoy.com

CIMAC
www.cimac.org.mx
Comunicación e Información de la Mujer

Ràdio Paca
www.radiopaca.org
Primera ràdio de dones per internet a Catalunya

Penelopes
www.penelopes.org
Agència d'informacions de dones

www.amazone.be
El web que recull el moviment de dones a Bèlgica. Jugant amb el nom "amazonas" fan un lligam amb el riu llatinoamericà i les preocupacions de les dones a l'amazonia

www.deltanews.it
Una agència italiana de notícies sobre dones

Amecopress
http://www.nodo50.org/ameco/
   
 
Estudis de gènere
 
Red feminista
www.redfeminista.org

Revista i Centre de recerca de dones
http://www.ub.es/duoda

Multiculturalisme i genere
www.ub.es/multigen/marc_dentrada.htm

www.singenerodedudas.com
(bitácora específica)

Dones i mitjans de comunicació
www.womensmediapool.org
   
 
Associacions de dones professionals de la comunicació
 

Xarxa dominicana de periodistes
www.aprimeraplana.org

Associació de sones professionales dels mitjans de comunicació .
www.nodo50.org/ameco

Red Europea de Mujeres Periodistas
www.mujeresperiodistas.net

   
 
Altres associacions professionals
 
Associació de dones científiques i tècniques
www.unizar.es/mutem

Associació de dones del món judicial
www.mujeresjuristasthemis.org

http://www.sportw.com
El web de la Comisión Mujer y Deporte del Comité Olímpico Español, per promoure la participació de les dones als esports de competició.

http://www.femur.es
Dona rural

http://www.secretariaplus.com
Dones que treballen com a secretàries

Associació de dones emprenedores
www.asodame.com

Associació de dones empresàries, directives i professionals
www.funde.net

Xarxa internacional de suport a la dona empresària
www.ewmd.org

http://www.barcelonactiva.es
La web de l'Ajuntament de Barcelona sobre polítiques laborals i formatives