Portada / comunicar en femení / investigacions
 
INVESTIGACIONS
 
   
 
Des de l'ADPC s'han realitzat les següents recerques
   
   
  (
  Impacte Recomanacions sobre el tractament de la violència de Gènere en el Mitjans de Comunicació: com trencar amb la invisibilitat o l'efecte mirall (2010)
Investigadores: Mavi Carrasco, Marta Corcoy, Montserrat Puig i Elena Riera
SÍNTESI

Analitza l'impacte a les publicacions de d'informació general de les "Recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere als programes informatius i d'entreteniment als mitjans de comunicació" que el Col·legi de Periodistes va publicar a l'any 2004 i que van ser revisades al 2009
     
  Impacto de las medidas de paridad en los gobiernos locales. Estudio comparado entre Catalunya y la provincia de Buenos Aires
Coordinació: Marta Corcoy i Patricia L. Gómez.
Investigadores: Diana Maffia i Dora Barrancos de
l'Instituto Interdisciplinario de Estudios de Genero de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; i Mavi Carrasco, Elena Riera i Bettina Chillier.
SÍNTESI

L'estudi analitza els resultats de les eleccions municipals celebrades a Catalunya els anys 2003 i 2007 i els de la província de Buenos Aires els anys 1993, 1997 i 2007.
Entre d'altres, conclou que l'eficàcia de les mesures d'accions afirmatives pel que fa a l'accés de les dones a les responsabilitats polítiques derivades de la seva participació en els processos electorals, varia en funció del tipus de sistema electoral: llistes tancades, elecció directa de l'alcalde o alcaldessa o bé elecció pels membres del Consistori, etc.
     
  Les periodistes al Franquisme i la transició (1966 -1982)
Direcció: Mavi Carrasco amb la col·laboració de Marta Corcoy, Laura Armario y María José Cantón

SINTESI

Aquesta recerca pretén conèixer la presència de les dones periodistes a les publicacions d'informació general des de la promulgació de la Llei de Premsa (1966) a les eleccions democràtiques (1982). Quantes dones signaven i publicaven textos informatius? En quines seccions i sobre quins temes escrivien? Com estaven posicionades dins les redaccions les periodistes? Hi ha diferències segons les línies editorials dels diaris? Els canvis polítics van significar realment una millora de la situació de les dones a les redaccions)?
[+info]

     
  Impacte Recomanacions sobre el tractament de la violència de Gènere en el Mitjans de Comunicació: com trencar amb la invisibilitat o l'efecte mirall
Investigadores: Marta Corcoy, Elena Riera, Montserrat Puig i Mavi Carrasco
SÍNTESI

Analitza l'impacte a les publicacions de d'informació general de les "Recomanacions sobre el tractament de la violència de gènere als programes informatius i d'entreteniment als mitjans de comunicació" que el Col·legi de Periodistes va publicar ara fa ja 5 anys, a gener del 2004.

La recerca posa de manifest que, encara avui dia, hi ha certs aspectes, com l'anonimat de les víctimes i agressors o les referències a l'origen nacional o ètnic, que no es tracten d'una manera adequada.
     

 
ProyectoProyecto de Monitoreo Global de los medios 2005

Coordinadora a l'Estat Espanyol: Elvira Altès, Associació de dones Periodistes de Catalunya

SÍNTESI

El projecte de Seguiment de Mitjans (GMMP) es va realitzar per primer cop a l'any 1995, després en el 2000. A l'any 2005 es va dur a terme la tercera edició d'aquest projecte. Els resultat dibuixen un mapa de la representació de dones i homes als mitjans de comunicació a tot el món. El GMMP és la investigació global més extensa sobre el gènere als mitjans que s'ha fet. [+info]
     
  La Informació sobre la violència contra les dones a la premsa (2004-2005)

Autora: Mª José Cantón, Associació de Dones Periodistes de Catalunya

SÍNTESI
Aquest breu informe intenta esboçar el panorama de la violència vers les dones a la premsa que normalment considerem d'informació general i establir una comparació entre les notícies publicades l'any 2004 i les aparegudes el 2005. Aquests apunts ens permetran entreveure la situació d'aquest fenomen social als diaris, com es presenta la qüestió, i observar si hi ha hagut alguna mena d'evolució amb el pas dels temps. [+info]
     
  Les Dones en els Governs Locals

Autoria: Marta Corcoy i Patricia L. Gómez (coordinadores), Carolina Barber, Montserrat Puig i Elena Riera, totes membres de l'ADPC, amb el suport de l'Institut Català de la Dona

SÍNTESI
Un treball de recerca que té com a finalitat conèixer com s'ha anant integrant la dona a la vida política local, quines responsabilitats ha anat adquirint i quin poder real exerceix actualment, a partir de l'anàlisi dels resultats de les eleccions municipals celebrades el passat més de maig de 2003. [+info]

A l'any 2005 es va editar aquesta investigació. [+info]

     
 
Webs municipals i ciutadans de Catalunya. Actualització de l'aproximació feta a l'any 2003 amb motiu de la celebració de Santa Tecla

Autoria: Elena Riera amb el suport de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya

SÍNTESI

Una petita recerca sobre els webs municipals i l'aportació d'aquests mitjans d'informació en la VISIBILITZACIÓ de: les polítiques municipals vers la igualtat entre homes i dones i les actuacions de les dones per aconseguir una igualtat de fet. [+info]
     
 
Aproximació a les webs municipals i ciutadanes des de la perspectiva de gènere (2003)

Autoria: un equip de l' ADPC. Associació de Dones Periodistes de Catalunya

SÍNTESI

S'analitza els webs d'una mostra d'Ajuntaments catalans. Primer lloc, es valoren diversos aspectes tècnics com l'accessibilitat de la pàgina, si disposa o no d'un cercador.. . Més tard i amb més profunditat s'analitzen la visiblitat dels temes de dones i el llenguatge. [+info]
     
   
 
     
  Les periodistes al Franquisme i la transició (1966 -1982)
Direcció: Mavi Carrasco amb la col·laboració de Marta Corcoy, Laura Armario y María José Cantón

SINTESI

Aquesta recerca pretén conèixer la presència de les dones periodistes a les publicacions d'informació general des de la promulgació de la Llei de Premsa (1966) a les eleccions democràtiques (1982). Quantes dones signaven i publicaven textos informatius? En quines seccions i sobre quins temes escrivien? Com estaven posicionades dins les redaccions les periodistes? Hi ha diferències segons les línies editorials dels diaris? Els canvis polítics van significar realment una millora de la situació de les dones a les redaccions)?
[+info]

     

 
ProyectoProyecto de Monitoreo Global de los medios 2005

Coordinadora a l'Estat Espanyol: Elvira Altès, Associació de dones Periodistes de Catalunya

SÍNTESI

El projecte de Seguiment de Mitjans (GMMP) es va realitzar per primer cop a l'any 1995, després en el 2000. A l'any 2005 es va dur a terme la tercera edició d'aquest projecte. Els resultat dibuixen un mapa de la representació de dones i homes als mitjans de comunicació a tot el món. El GMMP és la investigació global més extensa sobre el gènere als mitjans que s'ha fet. [+info]
     
  La Informació sobre la violència contra les dones a la premsa (2004-2005)

Autora: Mª José Cantón, Associació de Dones Periodistes de Catalunya

SÍNTESI
Aquest breu informe intenta esboçar el panorama de la violència vers les dones a la premsa que normalment considerem d'informació general i establir una comparació entre les notícies publicades l'any 2004 i les aparegudes el 2005. Aquests apunts ens permetran entreveure la situació d'aquest fenomen social als diaris, com es presenta la qüestió, i observar si hi ha hagut alguna mena d'evolució amb el pas dels temps. [+info]
     
  Les Dones en els Governs Locals

Autoria: Marta Corcoy i Patricia L. Gómez (coordinadores), Carolina Barber, Montserrat Puig i Elena Riera, totes membres de l'ADPC, amb el suport de l'Institut Català de la Dona

SÍNTESI
Un treball de recerca que té com a finalitat conèixer com s'ha anant integrant la dona a la vida política local, quines responsabilitats ha anat adquirint i quin poder real exerceix actualment, a partir de l'anàlisi dels resultats de les eleccions municipals celebrades el passat més de maig de 2003. [+info]

A l'any 2005 es va editar aquesta investigació. [+info]

     
 
Webs municipals i ciutadans de Catalunya. Actualització de l'aproximació feta a l'any 2003 amb motiu de la celebració de Santa Tecla

Autoria: Elena Riera amb el suport de l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya

SÍNTESI

Una petita recerca sobre els webs municipals i l'aportació d'aquests mitjans d'informació en la VISIBILITZACIÓ de: les polítiques municipals vers la igualtat entre homes i dones i les actuacions de les dones per aconseguir una igualtat de fet. [+info]
     
 
Aproximació a les webs municipals i ciutadanes des de la perspectiva de gènere (2003)

Autoria: un equip de l' ADPC. Associació de Dones Periodistes de Catalunya

SÍNTESI

S'analitza els webs d'una mostra d'Ajuntaments catalans. Primer lloc, es valoren diversos aspectes tècnics com l'accessibilitat de la pàgina, si disposa o no d'un cercador.. . Més tard i amb més profunditat s'analitzen la visiblitat dels temes de dones i el llenguatge. [+info]