Portada / Campanyes
 
campanyes
 
   
  Per a la supressió dels anuncis de contactes als mitjans
   
 
 

"Els anuncis de sexe de pagament en els mitjans de comunicació de tot l'Estat Espanyol, tant en els impresos, com en els audiovisuals suposen una forma de promoure la prostitució controlada per proxenetes i màfies. És una altra forma de violència contra les dones".

Moguda per a aquesta creença, l’ADPC ha encetat la Campanya Per a la supressió dels anuncis de contactes als mitjans, que va tenir el seu tret de sortida el passat 7 d’octubre durant l’acte de Lliurament dels Premis de Comunicació no Sexista.

Les accions de la campanya consistexen:

   
 

- en l’enviament de SMS en els quals es demana la participació amb el següen text

  No compris diaris amb anunncis de prostitució. Per una premsa de qualitat!
No volem tabloides!
   
 

-  Està presenta a  les xarxes socials com Facebook, on te oberta un espai al qual es pot adherir tothom.

   
 
- Peticions a les institucions estatals i autonòmiques per a que no insereixin els seus anuncis institucionals en els mitjans que encara segueixin publicant aquests anuncis de venda de serveis sexuals.