Portada / Adpc / Serveis
 
SERVEIS
 
 
Els diferents mitjans de comunicació, públics o privats, no compleixen en general, amb la seva finalitat de difondre les diferències de gènere des d'un punt de vista d'igualtat en tots els seus aspectes, per això, aprofitant el nostre coneixement professional, hem creat un servei d'assessorament sobre polítiques comunicatives de gènere, adreçat a les administracions públiques, entitats, agents socials, empreses... amb l'objectiu de promoure i difondre polítiques d'igualtat en tots els àmbits d'actuació de la societat.
   
 
Servei d'assessorament sobre polítiques comunicatives de gènere
   
 
. Servei d'orientació i tutoria, adreçat a totes aquelles persones (periodistes, estudiants, investigadores etc) que vulguin dur a terme algun treball de recerca des de la perspectiva de gènere i necessitin un suport inicial, bibliogràfic o metodològic. L' Assessorament podrà ser virtual o presencial. Per a més informació es pot trucar al telèfon de l'ADPC (93 412 46 56 o 93 411 11 00 dimarts i dijous de 17h a 19h) o bé per mitjà del correu electrònic adpc@adpc.cat
   
 
. Fomentar la introducció continuada de temes de gènere als mitjans de comunicació públics, locals i/o comarcals, mitjançant la realització de programes a les emissores de ràdio municipals, a les televisions locals, insercions periòdiques en butlletins municipals, revistes i publicacions d'àmbit comarcal.... [+ informació]
   
 
. Promoure l'elaboració d'estudis que analitzin els els constinguts dels mitjans de comunicació locals, comarcals, municipals...; el tractament de gènere, llenguatge...; la proporció de dones i homes en els diferents llocs de responsabilitat.... [+ informació]
   
 
. Xerrades i conferències a organismes locals, entitats o IES com Les dones a la política: assolir la paritat, o Per què les dones apareixen poc als mitjans de comunicació?
   
 
. Realitzar als IES tallers amb material pedagògic perquè els/i les adolescents aprenguin que és el gènere i la comunicació.
   
 
. Assessorar i col·laborar en la redacció, aplicació, seguiment i avaluació dels plans d'igualtat particularitzats en funció de cada municipi
   
  . Recuperar la memòria històrica promovent la realització de publicacions locals sobre la història de la dona a cada municipi.
   
  . Coordinar la gestió de projectes així com la tramitació de subvencions de diverses institucions públiques.
   
  . Proposar, coordinar i realitzar accions concretes a dur a terme en les jornades per excel·lència sobre la dona: 8 de març, Dia de la Dona treballadora, 24 de maig, dia de la salut, 24 de novembre, dia internacional contra la violència de gènere.
   
  . Coordinar projectes cogestionats per més d'un municipi.