Portada / Publicacions/ Llibres
 
llibres
 
   
 
Les dones en els governs locals
   
 
Per Marta Corcoy i Patricia L. Gómez, coordinadores
Carolina Barber, Montserrat Puig i Elena Riera
   
 
Un treball de recerca que analitza com la dona s'ha anat integrant a la vida política local, quines responsabilitats ha anat adquirint i quin poder real exerceix, a partir de l'anàlisi dels resultats de les eleccions municipals celebrades el passat més de maig de 2003.

Els resultats indiquen que encara ens trobem lluny d'equiparar-nos a alguns països d'Europa amb una democràcia avançada, com Suècia, Finlàndia o Dinamarca. En aquest països l'índex de participació de les dones al poder local es mou entre el 30% i el 40%, mentre que a casa nostra les alcaldesses no superen el 10%, i les regidores, el 23%; la dada més preocupant és que el 90% dels ajuntaments catalans no arriben a la paritat.
 
   
  Informació bibliogràfica:
 
Varis (2005), Les dones en els governs locals, Editorial Montflorit, Cerdanyola del Vallès