25 anys d’activisme en comunicació

Era l’any 1992 quan un grup de dones periodistes van veure la necessitat de tenir un espai que els hi donés veu i els hi permetés incidir en la presència de les dones als mitjans de comunicació i alhora servir de plataforma per projectar-les de cara a la professió a través d’estudis i publicacions.  Així va néixer l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Els objectius eren clars: treballar pel reconeixement de la igualtat professional de les dones periodistes aconseguir l’accés als llocs de decisió en els mitjans de comunicació; i, promoure una imatge digna de les dones en els media, en tant que professionals, protagonistes o usuàries. Amb aquests objectius al cap, des de l’ADPC hem treballat de forma activa  (veure video commemoratiu). 25 anys després.  Moltes coses han millorat, afortunadament però el sou de les dones és encara un 16% inferior al dels homes; només un 13% de dones dirigeixen mitjans d'abast estatal; Encara se’ns jutja pel físic o la roba que portem; Patim insults i assetjaments impunement a les xarxes només per expressar la nostra opinió i per ser feministes.... Per aquest motius, i per molts altres, esperem continuar treballant des de l'ADPC    

DonesDigital

L'actualitat des d'una perspectiva de gènere. www.donesdigital.cat  

Dones dossier

Reflexions i anàlisi amb veu de dona. Dones Dossier s'edita dos cops a l'any.

Recerques

L'ADPC va participar el passat 4 de març al Simposi InternacionalComunicación y Género: Prostitución y prostituciones simbólicas en los medios de comunicación ambla presentació de la Comunicació: "El tratamiento del tráfico de seres humanos con finalidad de explotación sexual y prostitución en la prensa de información general catalana. Recopilación de buenas prácticas periodísticas" elaborada a partir de l'estudi realitzat durant l'any 2015. Consulta la recerca

Campanyes

Darrera campanya: L' Associació de Dones Periodistes de Catalunya demana que el 'Diari de Tarragona' retiri a  Josep Ramon Correal com a director Consulta-la

Premis de comunicació no sexista

Els PREMIS DE COMUNICACIÓ NO SEXISTA pretén promoure i recompensar els mitjans, les institucions i els i les professionals que amb la seva tasca diària ajuden a construir una comunicació sense biaixos sexistes.

Tallers de Periodisme Social i no Sexista

Els Tallers de Periodisme Crític i Social, impartits per professionals de l'ADPC, s’adrecen a alumnes d'IES, Batxillerat, PFI (Programes de Formació i Inserció) i Cicles Formatius de Grau Mitjà, i tenen una durada de dues hores presencials, a l’aula escolar. Més informació

Periodistes en temps difícils

El fenomen del periodisme durant el franquisme i la transició: les rutines periodístiques, les publicacions, la premsa clandestina, la censura…, ha estat objecte de diversos estudis i podem trobar una àmplia bibliografia. Però amb aquesta recerca pretenem donar la veu a les persones que van protagonitzar aquells moments de canvis, i donar veu a les dones periodistesRecerca

Dones al PSUC

Les dones han participat al PSUC des de la seva fundació, però la presència femenina al partit ha anat canviant.  Així mateix, l'actitud del PSUC envers les dones. Van tenir un important paper durant la Guerra Civil i en la reconstrucció del Partit durant la immediata postguerra. Tanmateix, els anys quaranta i durant els cinquanta van quedar relegades a activitats considerades secundàries. Poc a poc, la seva presència a mobilitzacions socials va portar, a principis dels anys seixanta, al PCE a plantejar-se com incorporar les dones a la lluita antifranquista. Fruit d'aquesta preocupació del Partit i de l'activitat d'algunes dones militants va crear-se a Madrid el 1965 El Movimiento Democrático de Mujeres (MDM). A Catalunya, l'MDM va tenir implantació a localitats com Barcelona, Terrassa, L'Hospitalet de Llobregat i Badalona. La seva major activitat es va produir el 1967 i 1968.  RECERCA

Dones i homes en els governs locals catalans

COMPOSICIÓ DELS CONSISTORIS 2015: PARITAT NO ACONSEGUIDA. Del 1979 al 2015 s’ha passat del 4,8% al 35% de regidores, i del 2% al 19% d’alcaldesses. L’entrada en vigor el 2007 de la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes ha ajudat a incrementar lleugerament els valors però les alcaldesses encara no arriben al 20% i no s’ha assolit la paritat en un 59% d’ajuntaments. I en la distribució de les responsabilitats es mantenen les mateixes inèrcies i pautes: l’atenció a les persones continua sent l’àmbit predominant de les dones, mentre que el territori continua en la seva majoria en mans dels homes. Consultar l'estudi i el web