Informe: Tractament sobre la violència masclista als mitjans de comunicació

El volum d’informació sobre violència masclista als mitjans durant l’any 2020 s’ha reduït un 60% respecte l’any anterior a causa de la gran cobertura mediàtica a la COVID-19. El coronavirus ha alterat la publicació d’aquestes noticies, mentre que el nombre de dones assassinades ha estat similar a 2019. Aquesta és la principal conclusió de l’informe “Tractament sobre la violència masclista als mitjans de comunicació” presentat per l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya (ADPC), que va ser presentat el passat 23 de juny al Col·legi de Periodistes. L’informe també revela que un efecte secundari de la pandèmia ha sigut la baixada dràstica en el nombre de de fonts utilitzades per tractar aquest tema, ja que en el 43% de les noticies només s’ha utilitzat una. Aquesta dada contrasta amb la tendència identificada l’any 2019, quan bona part dels mitjans van utilitzar-ne dos com a mínim. . Els mitjans s’han fet ressò de la situació agreujant que ha comportat la pandèmia de la COVID-19: la convivència de la víctima amb el seu maltractador. Els diaris han informat de la difícil situació de moltes dones durant el confinament i de l’augment de les trucades als telèfons 112 i 016. Consultar l'informe Fotografia: d'esquerra a dreta. Luisa Martínez-García, Marta Corcoy i Montserrat Puig.              

DonesDigital

L'actualitat des d'una perspectiva de gènere. www.donesdigital.cat  

Dones dossier

Reflexions i anàlisi amb veu de dona. Dones Dossier s'edita dos cops a l'any.

Recerques

 Un dels objectius de l'ADPC es promoure la recerca sobre dones i mitjans de comunicació. En aquesta secció pots consultar-les. Consultar la recerca

Dones a les ones

Endinsa't en l'univers radiofònic i coneix la contribució de les dones en aquest mitjà de comunicació

Premis de comunicació no sexista

Els PREMIS DE COMUNICACIÓ NO SEXISTA pretén promoure i recompensar els mitjans, les institucions i els i les professionals que amb la seva tasca diària ajuden a construir una comunicació sense biaixos sexistes.

Tallers de Periodisme Social i no Sexista. Curs 2021-22

Els Tallers de Periodisme Crític i Social, impartits per professionals de l'ADPC, s’adrecen a alumnes d'IES, Batxillerat, PFI (Programes de Formació i Inserció) i Cicles Formatius de Grau Mitjà, i tenen una durada de dues hores presencials, a l’aula escolar. Més informació

Periodistes en temps difícils

El fenomen del periodisme durant el franquisme i la transició: les rutines periodístiques, les publicacions, la premsa clandestina, la censura…, ha estat objecte de diversos estudis i podem trobar una àmplia bibliografia. Però amb aquesta recerca pretenem donar la veu a les persones que van protagonitzar aquells moments de canvis, i donar veu a les dones periodistesRecerca

Dones al PSUC

Les dones han participat al PSUC des de la seva fundació, però la presència femenina al partit ha anat canviant.  Així mateix, l'actitud del PSUC envers les dones. Van tenir un important paper durant la Guerra Civil i en la reconstrucció del Partit durant la immediata postguerra. Tanmateix, els anys quaranta i durant els cinquanta van quedar relegades a activitats considerades secundàries. Poc a poc, la seva presència a mobilitzacions socials va portar, a principis dels anys seixanta, al PCE a plantejar-se com incorporar les dones a la lluita antifranquista. Fruit d'aquesta preocupació del Partit i de l'activitat d'algunes dones militants va crear-se a Madrid el 1965 El Movimiento Democrático de Mujeres (MDM). A Catalunya, l'MDM va tenir implantació a localitats com Barcelona, Terrassa, L'Hospitalet de Llobregat i Badalona. La seva major activitat es va produir el 1967 i 1968.  RECERCA

Dones i homes en els governs locals catalans

COMPOSICIÓ DELS CONSISTORIS 2015: PARITAT NO ACONSEGUIDA. Del 1979 al 2015 s’ha passat del 4,8% al 35% de regidores, i del 2% al 19% d’alcaldesses. L’entrada en vigor el 2007 de la Llei orgànica per a la igualtat efectiva de dones i homes ha ajudat a incrementar lleugerament els valors però les alcaldesses encara no arriben al 20% i no s’ha assolit la paritat en un 59% d’ajuntaments. I en la distribució de les responsabilitats es mantenen les mateixes inèrcies i pautes: l’atenció a les persones continua sent l’àmbit predominant de les dones, mentre que el territori continua en la seva majoria en mans dels homes. Consultar l'estudi i el web  

 1  2 »