Eines

 

Recomanacions sobre el tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació
El mes de febrer de 2015 es van presentar al Col·legi de Periodistes, a Barcelona les Recomanacions sobre el tractament de la prostitució i el tràfic d’éssers humans amb finalitat d’explotació sexual als mitjans de comunicació elaborades amb l’objectiu d’ajudar a millorar el tractament informatiu.
El document és fruït d’un treball col·lectiu realitzat al llarg de prop de 2 anys a partir d’una anàlisi sobre el fenomen de la prostitució a la premsa escrita i als mitjans digitals, feta per un equip de l’Associació de dones periodistes de Catalunya (ADPC) i que ha servit de punt de partida per a la redacció de les recomanacions.

RECOMANACIONS SOBRE EL TRACTAMENT DE LA PROSTITUCIÓ I EL TRÀFIC D’ÉSSERS HUMANS AMB FINALITAT D’EXPLOTACIÓ SEXUAL ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

 

Per una representació equilibrada de dones i homes als mitjans de comunicació
El Consell de les Dones del Baix Llobregat va constituir a principis d’any 2010 una comissió de treball integrada per responsables de comunicació de diversos ajuntaments de la comarca amb la voluntat d’ajudar a l’elaboració d’un periodisme no sexista. El primer resultat del treball d’aquesta comissió ha estat l’elaboració d’unes Recomanacions que sota el títol “Per una representació equilibrada de dones i homes als mitjans de comunicació” pretenen ser una eina útil per a tots els i les periodistes i en especial pels que treballen als mitjans de comunicació públics. L’objectiu del document és que ajudi a superar les rutines que avui en dia encara impedeixen fer un periodisme de qualitat, en tots els formats.
Aquestes recomanacions van rebre el tret de sortida en el marc del 3r Congrés de les Dones del Baix Llobregat celebrat a Viladecans els dies 28 i 29 de maig de 2010. El document ha rebut el suport del Col·legi de Periodistes de Catalunya i de l’Associació de Dones Periodistes (ADPC).  La Comissió continuarà treballant fent anàlisi sobre com s’apliquen aquestes Recomanacions.

RECOMANACIONS PER UNA REPRESENTACIÓ EQUILIBRADA DE DONES I HOMES ALS MITJANS DE COMUNICIÓ

La violència masclista i el tractament mediàtic
- El CAC a l’any 2004 va elaborar les Recomanacions sobre el tractament de la violència masclista als programes informatius i d’entreteniment en els mitjans de comunicació. Aquest document pretén ser una eina útil que facilita pautes de per als professionals de la comunicació que cada dia han d’afrontar informacions sobre violència de gènere.

RECOMANACIONS SOBRE EL TRACTAMENT DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ALS PROGRAMES INFORMATIUS I D’ENTRETENIMENT ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

- A l’any 2009, es van actualitzar les recomanacions de l’any 2004 i van passar a dir-se Recomanacions per al Tractament de la Violència Masclista als Mitjans de Comunicació,  després d’una sèrie de treballs previs realitzats per  persones expertes d’institucions, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya  i professionals de la comunicació com membres de l’ADPC, del Col·legi de Periodistes, de l’Observatori de les Dones en el mitjans de comunicació i del FCIC .

RECOMANACIONS PER AL TRACTAMENT DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Cercador d’Expertes
La poca visibilitat que encara hi ha de les dones als Mitjans de Comunicació i l’escassa presencia de les accions protagonitzades per elles ens presenta un panorama que reprodueix les diferències i que no ajuda a la pluralitat democràtica ni a la igualtat d’oportunitats.

És per això que l’Institut Català de les Dones va encarregar l’any 2006 a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya l’elaboració d’un Cercador d’Expertes, una eina que facilita la recerca de perfils de dones d’àmbits científics, acadèmics, empresarials, culturals i d’altres. Una base de dades agrupa les professionals amb coneixements i experiències específiques disposades a convertir-se en fonts d’informació o d’opinió quan se les convoqui. Una eina assequible i útil als Mitjans de Comunicació, a entitats, institucions… amb la finalitat de mostrar la pluralitat de tota la societat, dels homes i les dones.

CERCADOR D’EXPERTES
El cercador permet buscar les expertes per nom i cognom, per demarcació, per professió i/o per especialitat i la cerca ofereix el currículum vitae.

 

Test sobre l’ABC d’un periodisme no sexista
Des de la xarxa de comunicació llatinoamericana Fempress, Norma Valle, Berta Hiriat i Ana Maria Amado han desenvolupat l’important treball anomenat El ABC de un periodismo no sexista, el qual conté diversos capítols sobre el feminisme, el sexisme i els mitjans de comunicació. D’aquests assenyalem el Test del sexisme als mitjans de comunicació.

TEST SOBRE L’ABC D’UN PERIODISME NO SEXISTA
(A la pàgina 13 de l’informe trobarà el test)