Recerca

Mitjans de comunicació i violència vers les dones

 • La Informació sobre la violència contra les dones a la premsa (2004-2005)
  Investigadora: M. José Cantón
  SINTESI: Aquest breu informe intenta esboçar el panorama de la violència vers les dones a la premsa que normalment considerem d’informació general i establir una comparació entre les notícies publicades l’any 2004 i les aparegudes el 2005. Aquests apunts ens permetran entreveure la situació d’aquest fenomen social als diaris, com es presenta la qüestió, i observar si hi ha hagut alguna mena d’evolució amb el pas dels temps


Tractament mediàtic de la prostitució

Mitjans i discapacitat

 • Anàlisi del tractament informatiu de les persones amb discapacitat als mitjans de comunicació  (2017)  //
  Investigadores: Laia Serra  Valls i Maria del MarDíaz Rodríguez .
  SINTESI:
  Amb la present anàlisi pretenem contribuïr a avançar en un canvi en les informacions sobre persones amb discapacitat per a que els mitjans de comunicació incloguin les persones amb discapacitat/diversitat funcional de forma transversal en les seves informacions, sense reproduir estereotips i que apareguin de forma normalitzada, activa en la societat.

Anàlisi mitjans de comunicació. Dones i mitjans

 • Primer Informe de l’Observatori Cultural de Gènere
  Investigadores: Carolina Barber, Mª Àngels Cabré i Marta Corcoy
  SINTESI:Té per objectiu analitzar quina és la participació de les dones al nostre periodisme d’opinió i esbrinar si tenen veu o no a partir d’una mostra dels mitjans de comunicació amb més repercussió a Catalunya.
 • Proyecto de Monitoreo Global de los Medios 2010 (GMMP)
  Coordinadora a l’Estat Espanyol: Elvira Altès
  SINTESI: El projecte de Seguiment de Mitjans (GMMP) es va realitzar per primer cop a l’any 1995, després en el 2000. A l’any 2005 es va dur a terme la tercera edició d’aquest projecte. Els resultat dibuixen un mapa de la representació de dones i homes als mitjans de comunicació a tot el món. El GMMP és la investigació global més extensa sobre el gènere als mitjans que s’ha fet.
  Edicions anterior:
  Edició 2005

Història del periodisme

 • Periodistes en temps difícils
  Investigadora principal: Mavi Carrasco, Marta Corcoy i Montserrat Puig
  SíNTESI: Aquesta recerca pretén conèixer la presència de les dones periodistes a les publicacions d’informació general des de la promulgació de la Llei de Premsa (1966) a les eleccions democràtiques (1982). Quantes dones signaven i publicaven textos informatius? En quines seccions i sobre quins temes escrivien? Com estaven posicionades dins les redaccions les periodistes? Hi ha diferències segons les línies editorials dels diaris? Els canvis polítics van significar realment una millora de la situació de les dones a les redaccions)?
  Edicions anteriors:
  Les periodistes al Franquisme i la transició (1966 -1982)

Dona i política

 • El feminisme al PSUC
  Aquest ha estat un treball col·lectiu de M. Dolors Calvet, Conxa Comas, Marta Corcoy, Marta Estruch, Anna González, Pilar Macià, Mariona Petit, Laura Tremosa, juntament amb la col·laboració de Nadia Varo
 • Impacto de las medidas de paridad en los gobiernos locales. Estudio comparado entre Catalunya y la provincia de Buenos Aires
  Investigadores principals: Marta Corcoy i Patricia L. Gómez, de l’ADPC (coordinadores) amb la col·laboració de Diana Maffia i Dora Barrancos de l’Instituto Interdisciplinario de Estudios de Genero de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; i Mavi Carrasco, Elena Riera i Bettina Chillier.
  SÍNTESI:
  L’estudi analitza els resultats de les eleccions municipals celebrades a Catalunya els anys 2003 i 2007 i els de la província de Buenos Aires els anys 1993, 1997 i 2007.Entre d’altres, conclou que l’eficàcia de les mesures d’accions afirmatives pel que fa a l’accés de les dones a les responsabilitats polítiques derivades de la seva participació en els processos electorals, varia en funció del tipus de sistema electoral: llistes tancades, elecció directa de l’alcalde o alcaldessa o bé elecció pels membres del Consistori, etc.
 • Les Dones en els Governs Locals
  Investigadores: Marta Corcoy i Patricia L. Gómez (coordinadores), Carolina Barber, Montserrat Puig i Elena Riera, totes membres de l’ADPC, amb el suport de l’Institut Català de la Dona
  SÍNTESI: Un treball de recerca que té com a finalitat conèixer com s’ha anant integrant la dona a la vida política local, quines responsabilitats ha anat adquirint i quin poder real exerceix actualment, a partir de l’anàlisi dels resultats de les eleccions municipals celebrades el passat més de maig de 2003.