Serveis

Els diferents mitjans de comunicació, públics o privats, no compleixen en general, amb la seva finalitat de difondre les diferències de gènere des d’un punt de vista d’igualtat en tots els seus aspectes, per això, aprofitant el nostre coneixement professional, hem creat un servei d’assessorament sobre polítiques comunicatives de gènere, adreçat a les administracions públiques, entitats, agents socials, empreses… amb l’objectiu de promoure i difondre polítiques d’igualtat en tots els àmbits d’actuació de la societat.

Per a més informació
Tel. 93 412 46 56 // 93 412 11 11 (dimarts i dijous de 17h a 19h)
c/e: adpc@adpc.cat

Servei d’assessorament sobre polítiques comunicatives de gènere

Servei d’orientació i tutoria, adreçat a totes aquelles persones (periodistes, estudiants, investigadores etc) que vulguin dur a terme algun treball de recerca des de la perspectiva de gènere i necessitin un suport inicial, bibliogràfic o metodològic.

Fomentar la introducció continuada de temes de gènere als mitjans de comunicació públics, locals i/o comarcals, mitjançant la realització de programes a les emissores de ràdio municipals, a les televisions locals, insercions periòdiques en butlletins municipals, revistes i publicacions d’àmbit comarcal…. [+ informació]

Promoure l’elaboració d’estudis que analitzin els els constinguts dels mitjans de comunicació locals, comarcals, municipals…; el tractament de gènere, llenguatge…; la proporció de dones i homes en els diferents llocs de responsabilitat…. [+ informació]

Xerrades i conferències a organismes locals, entitats o IES com Les dones a la política: assolir la paritat;   Per què les dones apareixen poc als mitjans de comunicació?;  o el tractament de la violència masclista en els mitjans de comunicació.

Realitzar als IES tallers amb material pedagògic perquè els/i les adolescents aprenguin que és el gènere i la comunicació.

Assessorar i col·laborar en la redacció, aplicació, seguiment i avaluació dels plans d’igualtat particularitzats en funció de cada municipi

Recuperar la memòria històrica promovent la realització de publicacions locals sobre la història de la dona a cada municipi.

Gestionar i/o Coordinar la gestió de projectes; així com la tramitació de subvencions de diverses institucions públiques

Proposar, coordinar i realitzar accions concretes a dur a terme en les jornades per excel·lència sobre les dones: 8 de març, Dia Internacional de les Dones, 28 de maig, Dia Internacional d’acció per la salut de les Dones, 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista.