Portada / Adpc / La Junta
 
La junta
 

Presidència
Junta Gestora formada pels càrrecs electes de l'Assemblea

 
Vicepresidenta
Carolina Barber Albors
 
 
Tresorera
Marta Corcoy Rius
 
 
Secretària
Elena Riera Salazar
 
 
Vocals
Montserrat Puig Mollet
Tona Gusi Amigó
Manolita Sanz Ferré
Carmen Juan Pérez
Anna González Batlle
Marga Solé Montané
Joana Uribe Carpena