Portada / Adpc / Comissions
 
Comissions
 
S'estructuren a l'entorn de diversos temes. Aquestes comissions i les que es puguin crear en un futur estan obertes a la participació de totes les adherides, les quals també poden proposar temes per treballar en comissió o accions puntuals a tirar endavant.

1.- Dinars Fòrum.
Són un espai de debat al mes, que ajuden a crear opinió i posen en contacte les sòcies. Cal ampliar la Comissió i buscar una responsable. Tenim una subvenció de Relacions Civils de L'Ajuntament.)

2.- Festa Premis del Card i del Lliri.
Cal ampliar la Comissió i veure com ens plantegem les properes festes.

3.- Projectes de Gènere i recerca.
Aquesta haurà de ser una de les Comissions que caldrà enfortir perquè totes les sòcies exposin els seus projectes. De premsa escrita, de ràdio, de televisió, de bancs de dades. Mirant primer que ès el que ja existeix i quin seria l'espai que nosaltres podríem omplenar.

4.- Internet en Femení.
Des de l'any 1998 tenim la nostra web, amb els links més interessants d'associacions de dones.Durant el 2002 s'ha treballat en l'actualització de l'agenda i el tema del mes. Però caldria incrementar els temes de debat, la guerra d'Irak, el paper que hi ha jugat les dones dels altres països, i si ho sabem el de les dones d'Irak la llibertat de premsa en els països anglosaxons.

L'Observatori de gènere amb Internet en Femení hauria de ser un vehicle de comunicació i debat entre les sòcies i amb les altres organitzacions.

5.- Agència de Notícies ( nova creació).
Aquest és un projecte del que fa temps que hi pensem. Caldrà en primer lloc, fer una ullada als portals, webs i agencies que ja existeixen, buscar la nostre especificitat. Les fonts d'on alimentar-nos, a quin públic la volem adreçar, amb quines fonts la podrem finançar. Establir acords i aliances amb altres webs, portals, agencies o associacions que tinguin objectius similars. Nomenar a una persona de la Junta com cap visible de l'Agència que es formi un equip de treball.

6.- Relacions Institucionals (Medis de Comunicació, Col·legi, Sindicat, Entitats com ICD, Oficina Tècnica pel Pla d'Igualtat de la Diputació de Barcelona ....)
Les relacions amb les entitats són important en el sentit que permeten a l'ADPC donar-se a conèixer. I també establir acords puntuals per actes concrets. Es una manera de que l'ADPC estigui present i sigui coneguda. Aquí entrarien també les Comissions de Treball del Col.legi de Periodistes, en algunes ja hi participem (Periodisme Solidari, Llibre Blanc, Comissió de Gènere, es una bona forma d'aplicar el treball transversal des de una perspectiva de gènere.

7.- Relacions exteriors (Consell Municipal de les Dones, Periodisme Solidari, Internacional)
Fins ara s'ha portat amb molta regularitat la presència i participació en entitats com el Consell Municipal de les Dones, això ens enriqueix per l'intercanvi d'experiències i perquè es una manera de donar-nos a conèixer fora dels ambients professionals.

8.- Agenda de periodistes especialitzades
(nova creació)
La idea és senzilla i pot resultar molt útil, moltes vegades ens queixem que a les tertúlies de ràdio o televisió no conviden dones, o hi ha pocs artícles d'opinió firmats per dones. L'agenda de periodistes especialitzades seria un banc de dades, posant l'especialitat (Medi ambient, Pol. Internacional, infàcia, ciència , medicina)
En un segón moment i des de una perspectiva mès ambiciosa, es podria treballar un banc de dades de dones professionals (Enginyeres, filòsofes, jutges, ....) Que tindria la mateixa utilitat.

9.- D'extensió i afiliació a les Universitats i Medis de Comunicació
(nova creació)
L'ADPC ha de crèixer anant als lloc d'on surten dones periodistes; Facultats de Ciencies de la Comunicació de les Universitats de Catalunya. Enviant una carta als degans, que ja s'ha fet, i buscant també ajuts amb professorat conegut. Dues persones de l' ADPC, una jove i l'altra no tant, expliquen que és l'Associació, es reparteix el tríptic i la Revista)
També hem de treballar en els Medios de Comunicació Diaris Ràdio i Televisions, generelistes i locals, aquí potser el sistema serà la carta individualitzada.

10.- Comissió de difusió
Conferències a grups d'ajuntaments, universitats, escoles IAES

11.- Comissió de Documentació ( nova creació)
Nomenar una responsable que estableixi contacte amb altres sòcies o persones que treballin aquest tema.

12.- Comissió imatge i audiovisual, per tenir un fons de l'ADPC
(Crear una maleta pedagògica, organització de sessions de les activitats realitzades, passis de vídeos de gènere interessants......) Nomenar una o dues responsables que facin un projecte, i busquin col·laboracions.