28 de maig. Dia internacional d’Acció per la Salut de les Dones

En una reunió de la Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius que va tenir lloc l’any 1987 a Costa Rica, després de la celebració del V Encuentro Internacional Mujer y Salud, la Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib, va proposar la creació d’un dia d’acció mundial per la salut de les dones. Així, es va acordar que el Dia Internacional d’Acció per la Salut de les Dones es commemoraria cada 28 de maig com una data per a la mobilització i la reivindicació.

Avui més que mai és necessari afrontar els nous reptes socials, polítics, econòmics i culturals del nou escenari mundial, i visibilitzar el seu impacte per a la salut integral de les dones.

És per això que la Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib, RSMLAC, llança un missatge destinat a repolititzar l’acció i -reprenent una vegada més el paradigma de la salut sexual i reproductiva i els drets correlatius afirmats en la Conferència del Caire- exigir que les dones no segueixin pagant amb la seva vida i salut l’exercici de la seva sexualitat i reproducció, mentre els governs i els grups de poder internacionals segueixen negant-se a entendre que la inversió en les dones és molt més productiva que invertir en les armes.

Des de 1988 fins 1996 l’eix temàtic d’actuació en l’àmbit de la salut de les dones va ser la prevenció de la morbimortalitat materna ja que constituïa un drama quotidià en la majoria de països en desenvolupament, traduint-se en la mort d’almenys mig milió de dones cada any per causes relatives a l’embaràs, part, avortament insegur…

L’any 1996, després de vuit anys de campanya, les xarxes coordinadores -Xarxa Mundial de Dones pels Drets Reproductius i Xarxa de Salut de les Dones Llatinoamericanes i del Carib- es van proposar avaluar i redefinir el seu enfocament per mostrar les noves realitats mundials i locals. A l’àmbit de Llatinoamèrica i el Carib, la RSMLAC ha coordinat la Campanya per l’Exercici dels Drets Sexuals i Drets Reproductius, amb la finalitat de:

  • defensar l’exercici d’aquests drets com a drets humans;
  • exigir la seva incorporació en els programes i en les polítiques públiques dels Estats i demanar legislacions que garanteixin aquests drets per a totes les persones, sense cap tipus de discriminació.

Segons defineix l’Organització Mundial de la Salut,s’enten per Salut el complet benestar físic, mental i social, i no solament l’absència d’enfermetat. Per tant, s’ha de vetllar per aconseguir proporcionar a les persones la millor qualitat de vida a la que puguin aspirar. Històricament s’ha accedit a l’avenç mèdic a través d’un model masculí, posteriorment generalitzat al femení. Actualment, l’evidència científica demostra que existeixen diferències de gènere entre els homes i les dones en quant a la salut, i que cal fer estudis tenint en compte aquesta variable per tal de garantir la prevenció, la major precisió en el diagnòstic i la igualtat de drets de les dones a ser ateses i tractades eficientment per les seves problemàtiques.