Portada / Diades / 8 de març
 
diades internacionals
 
   
 
3 de desembre
Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat
   
 
El Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat se celebra des de l'any 1992 i té com objectiu afavorir la comprensió dels problemes relacionats amb les discapacitats, fomentar la dignitat, els drets i el benestar de les persones amb discapacitats. També pretén promoure la presa de consciència dels beneficis que s'obtindrien després de la integració de persones amb discapacitats en tots els aspectes de la vida política, social, econòmica i cultural.

Com és habitual en la commemoració d'aquestes diades internacionals, cada any s'organitzen activitats entorn d'un tema diferent. L'any 2008 va estar dedicat a la dignitat i a la justícia per a tots i totes.

Avançant en la consolidació de drets i deures, el 13 de desembre de 2006 es va aprovar la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat. Aquest nou instrument que l'Estat Espanyol ha ratificat suposarà importants avanços vers aquest col·lectiu entre els quals cal assenyalar la seva "visibilitat" en el sistema de protecció dels drets humans de Nacions Unides, i disposar d'una eina jurídica vinculant.

A finals del passat mes de novembre, Ana Peláez, comisionada de Género del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), va ser nomenada com una de les 12 persones expertes que integraran la Comissió de Seguiment de la Convenció de la ONU sobre els drets de les persones amb discapacitat.

És important aquesta nominació per dos motius: per ser espanyola i dona, ja que quan es tracta de les dones discapacitades, aquestes pateixen doble discriminació social: per raó de gènere i per la seva discapacitat.

Segons dades del departament d'acció social i ciutadania de la Generalitat referides a l'any 2006, es calcula que a Catalunya prop de 400.000 persones pateixen algun tipus de discapacitat. La commemoració d'aquesta dida va adquirint cada any més força sobre tot degut a l'impuls d'entitats que adrecen el seu treball a aquest col·lectiu.