Portada / Publicacions/ Llibres
 
llibres
 
   
 
Les periodistes del temps de la República
   
 
Per Elvira Altés
   
 
Les periodistes del temps de la República vol aportar una mirada general sobre el periodisme que començaven a practicar les dones en la dècada dels anys trenta del segle XX. Mica en mica, en aquests darrers anys, s'han anat rescatant de l'oblit alguns noms de dones que van exercir la professió durant aquesta època convulsa, però no se sabia quina havia estat en quantitat i en qualitat la contribució de les periodistes als papers. En els inicis del periodisme professionalitzat les dones hi eren presents, treballaven a les redaccions dels diaris, col·laboraven com especialistes, escrivien articles d'opinió, i participaven en la construcció de l'opinió pública des de diferents posicions polítiques e ideològiques, exactament igual que els seus companys de professió. Aquestes primeres periodistes exercien la seva feina de manera professional i amb idèntiques condicions que els homes, és a dir, coneixent les eines de l'ofici, amb compromís i rigor i percebent una retribució econòmica..
 
   
 
El treball de recerca que teniu a les mans il·lumina aquella part de la història que massa sovint s'ha quedat a l'ombra i no busca altre cosa que fer justícia en aquelles pioneres del periodisme que van tenir la gosadia d'encetar un camí que a les que hem vingut darrera ens ha resultat una mica més planer
   
  Informació bibliogràfica:
 
Altés, Elvira (2007), Les periodistes del temps de la República, Col·legi de periodistes de Catalunya, Barcelona