Portada / Dones Periodistes
 
mercÈ vilaret
 
 
 
 
Mercè Vilaret va ser una de les primeres realitzadores de televisió.
Va començar a treballar a TVE Catalunya l'any 1964, primer com a ajudant i a partir de 1971 com a realitzadora.

Va fer reportatges, musicals, documentals, dramàtics i retransmissions en directe. Cal assenyalar la sèrie documental
Cuestión urgente, en la que hi va fer més de 200 reportatges; Mujeres para una época, l'any 1984; Fueron primera página, el 1986, El programa infantil Terra d'escudella així com monogràfics sobre personatges, entre ells un dedicat a l'escriptora Montserrat Roig.

Barberà, Barberà, un programa sobre la Fira d'Abril catalana, fet l'any 1992 i que abordà lluny de tot folklorisme, la vida de les persones andaluses residents a Catalunya. En aquesta línia també cal assenyalar La Mina, un barri entre fronteres, realitzat l'any 1989.

Va ser professora de televisió a la Facultat de Ciències de la Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona. Era defensora de la televisió com a servei públic, d'una televisió independent econòmica i políticament. Opinava que la guerra d'audiències no és el criteri que ha de regir en els mitjans públics: "La potineria no s'ha d'imposar mai a favor de l'audiència".

L'any 1978 se li va atorgar el premi Ciutat de Barcelona, en l'apartat de Televisió.
El 21 d'octubre de 1993 motí d'una embòlia quan entrava, de bon matí, als estudis de TVE. Tenia 50 anys.