Portada / Opinió
 
eines per a un periodisme no sexista
 
   
 
Test sobre l'ABC d'un periodisme no sexista
   
 
Es tracta d'avaluar durant dos o tres dies els exemplars de qualsevol diari, generalista o local, i contestar les següents qüestions:

1) En les pàgines principals del diari (5 ó 10 depenent del diari), comparar les entrevistes fetes a homes, i les que es fan a dones d'alt rang del govern local, nacional, l'empresa privada... com a part de les notícies principals del dia. Comptabilitzar-les. Per exemple X notícies inclouen entrevistes amb homes i X notícies amb dones.

2) La imatge. Buscar les notícies relacionades amb dones que ocupen responsabilitats al govern, nacional, local i/o de la indústria, comprovar si aquestes van acompanyades de fotografies i comparar-les amb les fotos d'homes de càrrecs similars del govern i/o de la indústria, fent especial atenció al tractament del peu de foto.

3) En la secció de negocis i economia comparar les entrevistes realitzades amb consultors de finances, gerents, economistes, etc. homes i les que es fan a consultores, gerents i economistes, dones. Comprovar també si els articles o entrevistes que inclouen dones executives contenen algun tipus de descripció física com per exemple, l'elegant executiva, etc

4) Denominació. Quan s'entrevista a una dona comprovar si se l'anomena com la senyora Pérez o la senyoreta Pérez en comptes de Pérez o del seu càrrec professional, com es fa amb els homes.

5) En la secció de cultura s'inclouen comentaris crítics d'obres escrites per dones així com també s'inclouen articles d'expertes en cultura i espectacles. Comparar amb les que es fan per a obres escrites per homes.

6) Opinió. En la secció d'opinió es publiquen columnes escrites per dones sobre tota mena de temes? quantes n'hi ha fetes per dones i quantes fetes per homes?

7) Publicitat. Entre els anuncis inclouen alguns que explotin la sexualitat de la dona, per exemple, dones amb poca roba per vendre pisos, cotxes o altres articles?

8) Visibilitat. Discriminació positiva. En les pàgines principals del diari s'inclouen articles sobre avanços de la dona en la societat, temes relacionats en la lluita per una major igualtat i altres temes relacionats amb la dona?

9) Hi ha una secció femenina, on es tractin temes sobre bellesa, moda, salut?

10) L'esport femení, com es tracta?

11) Llenguatge igualitari. Els diaris utilitzen llenguatge inclusiu: elles/ells, nens/nenes, dones i homes... o s'opta per fer servir el genèric masculí el qual ja es considera com políticament correcte i que inclou els dos sexes?

12) Staff del diari o de la publicació. Quantes dones assisteixen al Consell de redacció, o són redactores en cap?